thejulianage:

a collection of julian casablancas and denim

(via strokesx)

tsurutaisuke:

taisuke tsuru,2010

(via rikaorlanda)